Warunki promocji

 1. Niniejsza informacja handlowa nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego
 2. Niniejsza informacja handlowa i możliwość zawarcia umowy dotyczy jedynie kontrahentów będących przedsiębiorcami
 3. Ewentualna oferta, rozpoczęcie rokowań i zawarcie umowy jest możliwe pod warunkiem wyłączenia przez strony stosowania art. 66(1) Kodeksu Cywilnego oraz wyłączenia przepisów o rękojmi
 4. Warunki sprzedaży określają "Ogólne warunki sprzedaży i dostaw - promocja" OWSiDP HYDAC sp. z o.o.
 5. Wszystkie towary których dotyczy informacja są pełnowartościowe, wolne od wad, objęte 6 miesięczną gwarancją. Warunki gwarancji określają OWSiDP HYDAC sp. z o.o.
 6. Towary jak i ich opisy znajdujące się na liście części mogą zostać przez HYDAC sp. z o.o. wycofane lub zmienione w każdej chwili przed wyraźnym przyjęciem przez HYDAC sp. z o.o. zamówienia Klienta
 7. HYDAC sp. z o.o. nie gwarantuje dostępności towarów znajdujących się na liście
 8. Zamówienie złożone przez Klienta uważa się za przyjęte do realizacji dopiero po naszej akceptacji zawierającej postanowienia umowy czyli cenę, datę dostawy, warunki dostawy i termin płatności.
 9. HYDAC sp. z o.o. zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia zamówienia do realizacji bez podania przyczyn
 10. Składając zamówienie Klient zgadza się pokryć koszty transportu (chyba, że w ofercie zostaną określone inne warunki wysyłki)
 11. Wydanie towaru będzie możliwe na dwa sposoby:
  • odbiór własny
  • wysyłka firmą spedycyjną DHL
 12. Warunkiem wydania towaru jest nie zaleganie z zapłatą na rzecz HYDAC sp. z o.o.